7. Chính sách bồi thường hàng hóa tại Dragon Express

Bên cạnh chất lượng các dịch vụ giao hàng, chính sách bồi thường hàng hóa luôn là vấn đề khách hàng quan tâm khi có nhu cầu gửi đồ gỗ máy móc tượng.

Dragon Express có những quy định cụ thể về chính sách bồi thường hàng do hư hỏng, mất mát cũng như những trường hợp miễn trừ trách nhiệm công ty nếu xảy ra vấn đề với gửi đồ gỗ máy móc tượng trong quá trình vận chuyển. Chính sách bồi thường của Dragon Express được thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể và theo quy định của Luật hàng không Quốc tế.

Với những trường hợp thiệt hại ngoài thỏa thuận, Dragon Express và khách hàng sẽ tiến hành thương lượng để thống nhất chính sách bồi thường để tiến hành các bước tiếp theo.

Dragon Express chấp nhận bồi thường gửi đồ gỗ máy móc tượng trong các trường hợp sau:

  • Thất lạc hoặc mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
  • Lỗi do Dragon Express gây ra trong quá trình vận chuyển.
  • Tùy theo cấp độ và tính chất hư hỏng của hàng hóa mà Dragon Express sẽ áp dụng mức bồi thường theo quy định cho đến khi đạt được thỏa thuận thống nhất giữa hai bên.

Gui Do Go May Moc Tuong 6